ORGANISATIONS- OCH CHEFSSTÖD

Skapa en bättre arbetsmiljö med hjälp av handledning och ledarskapsutveckling

Under flera års tid har jag arbetat med ledarskap och arbetsmiljöfrågor i organisationer i både offentlig och privat sektor. Psykosocial kartläggning av arbetsmiljön, grupputveckling, konflikthantering och trepartssamtal är några exempel på insatser som jag kan bidra med.

Jag kan också ge handledning till chefer att hantera medarbetare, förändring och svåra situationer. Arbetslivets höga tempo, stress och krav på föränderlighet och flexibilitet skapar svårigheter för många. Att i första hand stödja cheferna har stor betydelse för organisationen.

Jag finns tillgänglig i hela Sverige och kan träffas på plats hos er.

Pris: 2200 kr / 50 min (ex moms)