KRIS & TRAUMA

När något överväldigande inträffat och vardagens trygghet rubbas

För att förstå krisreaktioner och få hjälp att bemästra sin tillvaro kan en psykologisk “första hjälpen” vara stödjande och stabiliserande. Efter det kan fortsatt krishantering och stöd behövas. Därefter anpassas behandlingen efter individens eget sätt att läka på. Ibland kan olika faser i livet och dess påfrestningar också utlösa krisreaktioner som behöver bearbetas.

Om du har upplevt psykiska trauman i livet och plågas av det i ditt dagliga liv kan EMDR (internationellt erkänd traumabehandlingsmetod vid PTSD) vara till hjälp. Jag har utbildning och erfarenhet av att ha arbetat med EMDR men jag har också mött människor med svåra trauman där det psykoterapeutiska samtalet är tillräckligt.

För de som har arbetat med eller hjälpt till i samband med en kris/traumatisk händelse kan stöd och avlastningssamtal erbjudas enskilt och i grupp.

Pris: 1200 kr / 50 min