Psykolog och KBT-terapeut Maria Frisk i Göteborg. Alla frågor och problem är välkomna. Psykolog online eller på plats.

Ibland kan man behöva någon att samtala med om problem, konflikter eller andra frågeställningar som uppstår. Tillsammans arbetar vi med din utveckling, oavsett vad det är. Med fri inriktning på samtalen erbjuder jag även mer metodspecifik psykoterapi när det behövs exempelvis KBT - Kognitiv beteendeterapi och EMDR - traumabehandling.

Vanliga orsaker till att söka stöd kan
till exempel vara

  • Ångest och nedstämdhet
  • Stress, oro och utmattning
  • Svårigheter att hantera relationer eller ensamhet
  • Livsavgörande förändringar och trauman
  • Funderingar kring nuet och framtiden
  • Sömnsvårigheter eller svårigheter att koppla av